Zaměstnavatelé osob se zdravotním postižením

Základní informace


Zaměstnavatelem osob na chráněném trhu práce se stává firma/organizace, která zaměstnává více než 50 % OZP z celkového počtu zaměstnanců. Vždy je však potřeba uzavřít písemnou Dohodu o uznání Úřadem práce, která se uzavírá na 3 roky a to na Úřadě práce, v jejímž obvodu má firma/organizace sídlo.

Podmínky pro uzavření Dohody o uznání


Zaměstnavatel zaměstnává v daném čtvrtletí předcházejícímu dni podání žádosti o uzavření dohody více než 50 % OZP z celkového počtu svých zaměstnanců

Zaměstnavatel ke dni podání není pravomocně odsouzen za trestný čin podvodu v souvislosti s poskytováním příspěvku na podporu OZP. Zaměstnavatel není v likvidaci

V období za posledních 12 měsíců vyplácel mzdu nejméně 80 % zaměstnanců se zdravotním postižením a to na účet nebo poštovní poukázkou, kteří současně pracovali na jeho pracovišti

Potrženo, sečteno


Chcete-li být dodavatelem náhradního plnění (více o tomto statusu najdete zde), nejdříve musíte déle než rok zaměstnávat 50 % OZP z celkového počtu vašich zaměstnanců. V současné době však víme, že zaměstnávat OZP můžete i na volném trhu práce, což může být cesta, jak získat kvalitní zaměstnance a vybudovat společensky odpovědnou firmu.

Máte dotaz?


Jsme připraveni vám poradit, kontaktujte nás!