OSVČ

Základní informace


Osoba samostatně výdělečně činná je v českých zákonech o dani z příjmů, sociálním zabezpečení a zdravotním pojištění označení pro takovou fyzickou osobu, která má příjmy z podnikání nebo z jiné samostatně výdělečné činnosti.

V praxi to vypadá tak, že jste stále označeni za fyzickou osobu, která podniká svým vlastním jménem (tzn. Jana N. – programátorka). Na rozdíl od právnických osob, nemusíte být zapsáni v obchodním, ale v živnostenském rejstříku. „Živnostníkem“ může být osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, bezúhonná, která nemá daňové nedoplatky u finančního úřadu ani zdravotní pojišťovny či české správy sociálního zabezpečení.

Výhody


Výhodou je, že Úřad práce poskytuje podporu začínajícím podnikatelům, kteří se rozhodnou pro vytvoření svého vlastního podnikání a k odchodu z registru Úřadu práce. Na základě podání přihlášky a podnikatelského záměru můžete získat finanční podporu, což vás sice nezachrání od založení samotné živnosti, ale může Vám razantně tuto cestu „ulehčit“.

Jako každou jinou činnost, je třeba ji mít dobře rozmyšlenou (získat maximální množství informací ať už z praxe či legislativy, určit druh podnikání a také vytvořit finanční plán). OSVČ musí počítat s tím, že si musí platit sociální i zdravotní pojištění sama, což znamená každoměsíční výdaje, ať máte příjem nebo ne. Na druhou stranu jste si svými „vlastními“ pány, což už za to může stát.

Podmínky


Pokud se rozhodnete podnikat v činnosti, která je dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) vymezena jako „živnost“, musíte plnit zákonné podmínky.

Ve vztahu k živnostenskému úřadu


Ohlásit živnost

Žádat o koncesi (pokud musíte k danému záměru dokládat odbornou způsobilost).

Ve vztahu k České správě sociálního zabezpečení


Oznámení o zahájení i ukončení samostatně výdělečné činnosti

Přihlášku k nemocenskému pojištění a k důchodovému spoření

Ve vztahu ke zdravotní pojišťovně


Oznámení pojištěnce o zahájení i ukončení samostatně výdělečné činnosti

Pro Finanční úřad


Přihlášku k registraci k dani z příjmů fyzických osob

Přihlášku k dani silniční

Přihlášku k dani z příjmů

Přihláška k registraci pro plátcovy pokladny

Máte dotaz?


Jsme připraveni vám poradit, kontaktujte nás!